Home Devotional Songs Baagilanu Teredu Seveyanu Kodu Hariye – Kanaka Dasa

Baagilanu Teredu Seveyanu Kodu Hariye – Kanaka Dasa

0
0

Baagilanu Teredu Seveyanu Kodu Hariye

Koogidaru Dhvani Kelalillave Narahariye ||Pallavi||

Paramapadadolage Vishadharana Talpadali Nee

Sirisahita Ksheeravaarudhiyoliralu

Kariraaja Kashtadali Aadimoola Endu

Kareyalaakshana Bandu Odagideyo Narahariye                    ||1||

Kadukopadali Khalanu Khadugavanu Hididu

Ninnodeya Ellihanu Endu Moreye

Drudha Bhakutiyali Shishuvu Bidade Ninnanu Bhajise

Sadagaradi Kambhadindodedeyo Narahariye                       ||2||

Yamasutana Raanige Akshayavasanavanitte

Samayadali Ajamilana Porede

Samayaasamayavunte Bhaktavatsala Ninage

Kamalaaksha Kaagineleyaadi Keshavane                               ||3||