Home Folk Songs Bande barutaava kaala…

Bande barutaava kaala…

0
0

Bande Barutava Kala ||
Mandara Kanasanu Kandanta Manasanu
Ondu Maduva Snehajala

Magiya Ede Toori Kugito Kogila
Ragada Chandake Bagito Banavella
Tugoota Balli Maiyanna
Sagadu Balu Ekanki Enutava

Hunnime Baninda Tannane Savihalu
Chelluta Mellane Naliside Bhuviyanu
Musukide Maye Jagavanu
Bhuvi Banu Seri Harasyava Balanu