Home Folk Songs Munjaneddu kumbaranna…

Munjaneddu kumbaranna…

0
0

Munjaneddu Kumbaranna Halubanundana
Haryadi Manna Tulidana
Hari Haryari Manna Tuliyutta Madyana
Naryaru Horuvanta Airani ||

Hottaleddu Kumbaranna Tuppabanundana
Ghatteesi Manna Tulidana
Ghatteesi Manna Tuliyutta Madyana 
Mitreru Horuvanta Airani

Akkihittu Naavu Tumbkondu Tandeevi 
Gindeeli Tandeevi Tiliduppa
Gindeeli Tandeevi Tiliduppa Kumbaranna
Tandeedu Namma Airani

Kumbarannana Madadi Kadadaga Kaiyittu
Kodada Myalena Baredala
Kodada Myalena Baredal Kalyanada
Sharana Basavannana Nilisyala