Home Folk Songs Nammoora Mandara Hoove:

Nammoora Mandara Hoove:

0
0

Nammoora mandara hoove
Nannolume baandaLada cheluve
BaLi bandu baaLannu beLagu
Nanna baridaada manadalli minugu
Nammoora mandara hoove
Nannolume baandaLada cheluve
BaLi bandu baaLannu beLagu
Nanna baridaada manadalli minugu
Nammoora mandara hoove
KaNNalle karedu honganasa theredu
Sangaathi sampreethi seLede
Anuraaga hoLedu anubandha beLedu
Sammoha sambandha miDide
Moodida mohada sogasaada kaaranji biride
sogasaada kaaranji biride
Nammoora mandara hoove
Nannolume baandaLada cheluve
BaLi bandu baaLannu beLagu
Nanna baridaada manadalli minugu
Nammoora mandara hoove
oDalaaLa moredu odanaaTa meredu
oDanaaDi baandhavya kanDe
Ruthumaana meeri hosagaana thoriĀ 
Hithavaada maadhurya mindhe
Theerada mohada inidaada ananda thande
inidaada ananda thande
Nammoora mandara hoove
Nannolume baandaLada cheluve
BaLi bandu baaLannu beLagu
Nanna baridaada manadalli minugu
Nammoora mandara hoove