Home Devotional Songs Sharanu Benakane Kanaka Roopane – Purandara Dasa

Sharanu Benakane Kanaka Roopane – Purandara Dasa

0
0

śaraṇu benakane kanaka rūpane kāmini sanga dūrane
śaraṇu sāmbana prīti putrane śaraṇu janarige mitrane

 

ēkadantane lōka khyātane ēkavākya pravīṇane
ēkavimśati patra pūjita anēka vighnavināyaka

 

lamba karṇane nāsikādarane gāmbhīrya iva sārane
kambu kandhara indumauḷija candana carcitāngane

 

caturbāhu caraṇa toḍalane catura āyudha dhārane
matiyavantane malina janitane atiya madhurāhārane

 
vakratunḍane mahākāyane arkakōṭi pradīpane
cakradharahara brahmapūjita rakta vastrādhārane

 
mūṣikāsana śēṣa bhūṣaṇa aśēṣa vighnanāyaka
dāsa purandara viṭhalēśana īśa guṇagaḷa pogaḷuvē