Home Folk Songs Sirigereya neeralli…

Sirigereya neeralli…

0
0

Sirigereya Neeralli Birida Tavareyalli Kempagi Ninna Hesaru ||
Gudiya Gopuradalli Mereva Deepagalalli  Belakagi Ninna Hesaru

Joyisara Holadolage Kuniva Kengaruvina Kannalli Ninna Hesaru
Taya Moleyalli Karu Tuti  Ittu  Chellisida Halalli Ninna Hesaru

Hoo Banada Bisilalli Nartisuva Navilina Daniyalli Ninna Hesaru
Hombale Hoovinali Horata Parimaladalli Uyyale Ninna Hesaru

Maretaga Tutige Barade Moda Mareyolage Beladingalo Ninna Hesaru
Nenedaga Kanna  Mundella Hunnimeyolage Hoo Bana Ninna Hesaru