Home Folk Songs Subba bhattara magale…

Subba bhattara magale…

0
0

Subba bhattara magale, idella nande togolle ||
neeli nylex-sina megha vinyasada akashada seere, digantagale mere
munjavina bangarada betta beladingala belli
ninna bhagyakke edeyelli?

Ratri tereyu adu nannade
jigi jigi odavedu kanu, arisiko bekenu
chikke mugutige chandra padakakke
neeharike hara, nanna sampatteshtu apara !

Nasukali hittila hullina mele
rashi rashi muttu, innu ninna sottu
suganda teeduva vasanta pavana
saptavarnada kamanu, ninage agonu !

Pataragittiya pakkavaneri
bupata kanige hari, prayada madhu heeri
julu julu hariyuva kalada holeye
teluva mulu mulugi, dina hosatanadali belagi