Home Devotional Songs Vanamali Radha Ramana – Shri Krishna Devotional Song

Vanamali Radha Ramana – Shri Krishna Devotional Song

0
0

Vanamaali Radha Ramana Giridhari Govinda
Neela Megha Sundara Narayana Govinda
Bhakta Hrudaya Mandara Bhanu Koti Sundara
Nanda Nanda Gopa Brinda Narayana Govinda
Narayana Govinda ||x4||